biuro@bwklogistic.pl   NIP: 9731015794   REGON: 081171365

ul. Nowy Kisielin – Nowa 1
66-002 Zielona Góra

tel. 68 324 22 22

 

BWK LOGISTIC

Głównym celem działalnośœci Spółki BWK Logistic jest przyjmowanie towarów ich magazynowanie, kompletacja według otrzymanych zleceń, pakowanie i dostawa we wskazane miejsce oraz call center działające na zlecenie klientów.

Usługa komisjonowania wspomagana jest komputerowo przez innowacyjny system którego zadanie to optymalizacja drogi magazyniera i sposobu składowania produktów.

Na lata 2020-2021 zaplanowany jest rozwój spółki poprzez powiększenie dostępnej powierzchni użytkowej oraz doinwestowanie technologiczne œwiadczonych usług magazynowo - logistycznych i call center.

 

 

BWK LOGISTIC 2014